6974921326 3ο χλμ Αγιάς - Λάρισας, Λάρισα info@thelmafresh.gr